O firmě

Firmu KTA technika, s.r.o. jsme založili v roce 1994. Činnost firmy je orientovaná především na organizaci projektů a výstavby velkých investičních celků ve své odbornosti. Působnost firmy se v době poklesu státních investičních zakázek v oblasti infrastruktury rozšířila z jihozápadu Čech po celé republice.

KTA technika, s.r.o. je držitelem certifikátů pro integrovaný management firmy a každoročně absolvuje úspěšné audity dle norem řady ISO 9000, 14000 a 18000. Vlastní jednotlivá oprávnění ve formě koncesních listin a živnostenských listů, autorizace, osvědčení, certifikátů, auditů a zkoušek typu F dle směrnice SŽDC č.50.

Takto jsme si zvolili směr, nastartovali a vyjeli. Dodnes se tohoto směru držíme, samozřejmě s ohledem na aktuální potřeby a přání investorů a zákazníků. Naším cílem je řídit firmu nejen dle norem ISO, ale i dle norem lidských. Pro zaměstnance chceme vytvářet kvalitní pracovní zázemí a starat se o jejich prospěch i bez příkazů zákona. Chceme se neustále zdokonalovat. Máme vůli ke splnění všech úkolů daných investory, ale především nelehkých úkolů daných státem. Vyplňujeme všechny dotazníky, statistiky, ale jsme hrdi, že jsme nikdy nikomu nic nedlužili a doufáme, ani neublížili.

Snažíme se řídit činnost firmy tak, aby výsledek práce byl maximálně kvalitní a odpovídal plně požadavkům zákazníka. Jsme totiž stále ještě přesvědčeni, že dnešní kvalitně provedená práce znamená budoucí zakázky - budoucí existenci firmy.

Činnost firmy:

Vlastníme programové vybavení pro zajištění státních zakázek velkých investičních celků zadavatelů Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR i soukromých investorských společností.

 • Snažíme se o zlepšení prezentace v regionu a jeho investičních příležitostí a v konečném důsledku snížení regionální nezaměstnanosti.
 • Spolupracujeme na projektech financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České Republiky.
 • Spolupracovali jsme na elektro souborech mnoha schválených dokumentací vedení dálnic, obchvatů komunikací, železničních tratí Plzeňským, Karlovarským, Středočeským a Jihočeským krajem.
 • Spolupracovali jsme na projektech s podporou programů zahraniční pomoci Evropských společenství v České republice (Phare, ISPA, Saphard a komunitární programy).
 • Dali jsme si za cíl v oboru naší činnosti projektovat co nejjednodušší s nejkratší cestou. Při vytváření investičních záměrů pomoci zástupcům obcí a měst a vzájemně se provést mnohdy méně srozumitelným a komplikovaným labyrintem programů zahraniční pomoci.

Sdělovací a zabezpečovací zařízení na drahách:

 • staniční zabezpečovací zařízení
 • traťové zabezpečovací zařízení
 • přejezdová zabezpečovací zařízení
 • rozhlasy, hodiny, Pragotron

Světelné signalizační zařízení pro městské křižovatky:

 • projektování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
 • výstavba, stavební uspořádání křižovatek, dopravní značení

Kompletní pokládky telekomunikačních sítí včetně kabelových měření:

 • parkovištní a přístupové systémy
 • automatické závory do závodů délky až 9m
 • automatické brány a vrata
 • kamerové systémy
 • údržba a servis výše uvedených zařízení

Zemní a výkopové práce:

 • strojně
 • ručně

Vlastní autodoprava:

 • nákladní vozidla 12t
 • nákladní vozidla < 3,5t
 • užitková vozidla < 3,5t
 • osobní vozidla < 3,5t
 • bagry
 • nakladače

Poskytujeme veřejnoprávní projednání, revize nn, projednání věcných břemen, poradenskou a konzultační činnost. Veškeré uvedené činnosti rovněž projektujeme v SW AutoCAD, Microstation, ... .

Od roku 2002 nás najdete v novém sídle firmy na Klatovské třída 100 v Plzni.


 "Přejeme si být Vaším partnerem v oboru podle Vašich představ!"

Pokud jste dočetli až sem, těší nás Vaše pozornost.
Dosavadním spolupracujícím partnerům a přátelům firmy děkujeme a těšíme se na další úkoly.

Nové čtenáře a snad budoucí partnery bychom chtěli oslovit:

"Chceme Vám nabízet, ale nenutit. Dnes zvládneme víc, než si myslíte"

Ing. Irena Hrnčířová
jednatel firmy