Automatizační systémy

Parkovací systémy, automatické závory, pohony vrat a bran

V dnešní době jsou velmi používané automatické brány a závory u vjezdů na parkoviště a areálů jak podnikatelských subjektů, tak i k soukromým objektům. Automatické závory či brány zvyšují komfort, působí velmi reprezentativně a hlavně zajišťují kontrolu vjíždějících vozidel a zamezují neoprávněné osobě vjezdu do objektu. Obsluha těchto systémů je velmi jednoduchá a pohodlná, což usnadňuje manipulaci s vraty i fyzicky slabším osobám či osobám tělesně postiženým.

mdo

Mobil jako dálkový ovladač - zdarma a odkudkoli

Zařízení slouží k ovládání brány, vjezdové závory, ale i libovolného zařízení pouhým „prozvoněním“ z mobilního telefonu, jeho číslo je uloženo na SIM kartě přístroje. Modul lze jednoduše připojit ke stávajícímu pohonu, na vstup, kam se připojuje ovládání externím tlačítkem. Parametry modulu lze snadno měnit, ovládá pak až 3 různá zařízení dle délky volání, nebo SMS. Lze vypnout autorizaci - zařízení ovládá každý, kdo zná telefonní číslo - vhodné pro veřejné prostory se zvýšeným pohybem. Napájení používáme přímo z pohonu a pokud je k dispozici jen 24 VAC, lze dodat malý zdroj 24 VAC / 12 VDC - celá sestava se vejde pod kryt motoru.

0663Parkovací systémy jsme dodali s novými typy prvků prvně v devadesátých letech minulého století, ba tisíciletí :). Mnohé z nich fungují dodnes. Některé doplňujeme novými bezpečnostními prvky, případně dodáváme prvky automatizace, které umožňují při výjezdu provádět strážní službou náhodné kontroly vozidel v obou směrech. Montáže aplikací parkovacích systémů v různých sestavách na zakázku jsme prováděli v horských oblastech Šumavy u atraktivních hotelových komplexů v okolí Špičáku, následně do lázeňských oblastí Františkových Lázní a Mariánských Lázní a dále pokračovali místa v oblastech dopravy jako centrální autobusové nádraží v Plzni, spedice, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelská společnost Četrans, Ferona, Kovošrot, Západočeská plynárenská v Plzni, de Wolf GROUP - facility servis v Chebu, KS-Europe a desítky dalších v oblasti atraktivních ploch výstavních domů jako je INGO Casino na Národní třídě ve Františkových Lázních. Další aplikace parkovacích zařízení jsme doplnili servisem na stávajících zařízení závor, signalizačních zařízení na přejezdech vleček, železničními aplikacemi zařízení, které potřebují revize a zkoušky ze zákona o drahách.

Ve správě máme i zařízení, která jsme nedodávali - součástí parkoviště je závora, parkovací automat, pokladna – elektronická kasa pro úhradu poplatků parkovného, kamerový systém a doprovodné dálkové ovládání, čtečky, vjezdový a výjezdový automat, smyčka pro detekci vozidel, fotobuňka, maják, a desítky dalších prvků. Původní dodavatel je již neznámý nebo nedohledatelný, ještě ani neskončila záruka a je potřebné provádět opravy chybně namontovaných dílů, nebo změnit nedokončené nastavení, provést pozáruční servis, pravidelnou elektro revizi, případně provést výměnu nabouraných částí, pomoci s vyřízením dokladů pro pojišťovnu.

Provádíme repase starých dílů, doplnění nových automatizačních prvků, nesnažíme se přesvědčovat odběratele, že by musel vždy utrácet za kompletní nové prvky. Nabízíme zpracování ceny pro několik variant, aby měl možnost si vybrat každý ten postup prací a dodávek, který mu vyhovuje. Úpravy stavebních částí jsou samozřejmostí. Definitivní úpravy povrchů, řezání asfaltu, dlažby, výkopové a betonářské práce, nový povrch litý či zadláždění, obrubníky, vodorovné značení, svislé dopravní značení, komunikační zařízení pro přivolání obsluhy. Při provádění povrchů vlastními prostředky odběratele parkovacích systémů, poradíme postup úkonů ve vztahu k parkovacím systémům. 

0635 automatizacni technika 04


Parkovací systémy

ps

Parkovací systémy vysoké technické úrovně pro veřejná i podniková parkoviště. Jsou vhodná pro parkoviště všech typů a velikostí a umožňuje použití jakéhokoliv typu parkovacích lístků – magnetický záznam, čárový kód, recyklovací magnetické karty. Koncepce systému umožňuje funkci v plně propojeném on-line režimu s datovou stanicí, nebo autonomní provoz všech zařízení v případě menších a jednodušších systémů.  

Vstupenkové systémy

vs

Vstupenkové systémy AS Ticket jsou vhodné pro placený přístup do sportovních, kulturních a společenských objektů. Umožňují použití různých typů vstupenek (čárový kód, plastové Smart karty nebo papírové vstupenky s magnetickým záznamem). Systémy lze provozovat jako plně propojené na bázi standardu Ethernet nebo, což je mimořádně výhodné, jako autonomní jednotlivé komponenty bez nutnosti vzájemného propojení. 

Přístupové systémy

ps

Systémy pro kontrolu přístupu umožňují provádět efektivní kontrolu vstupu do vyhrazených objektů. K dispozici je rozsáhlý sortiment řídících jednotek, čteček a identifikačních médií (proximity nebo magnetické karty, přívěsky, Dallas čipy). Systémy lze instalovat s různou úrovní složitosti a tomu odpovídajícímu stupni kontroly od jednoduchých autonomních systémů s integrovanou řídící jednotkou až po komplexní přístupový systém s plnou evidencí s celkovým počtem 128 přístupových míst. 

Systémy dlouhého dosahu

sdd

Unikátní Hand´s free systémy kontroly vjezdu do vyhrazených areálů pro všechny druhy vozidel. Speciální technologie indukční smyčky a odolných transpondérů kontroly vjezdu. 

  

Vybraná oblast referencí:

stavba: Úřad práce ČR - výstavba parkoviště Plzeň
místo: Plzeň
realizace: 2015

as as as

stavba: Křídlová brána - parkoviště
místo: Plzeň
realizace: 2014

automatizacni technika 12 automatizacni technika 13


Závory z let ještě dřívějších: 
Naše první automatická závora je z roku 1995 a stále je funkční, najdete ji na soukromém parkovišti hotelu Horizont na šumavském Špičáku :-).

1 automatizacni technika 15

Závora v areálu ČETRANS

automatizacni technika 18 automatizacni technika 19

Závora v areálu ČETRANS

automatizacni technika 18 automatizacni technika 19