Rekonstrukce vily

vilaJedná se o rekonstrukci novorenesanční vily. Při návrhu této rekonstrukce architekt vycházel z dochované dokumentace (v příloze jsou tehdejší návrhy fasády). Architekt zachoval všechny dochované prvky fasády a přidal vstupní pergolu. Bohužel z tehdejších návrhů fasády je patrné, že se některé prvky působením času a doby nenávratně ztratily.

Nejdříve se prováděly opravy uvnitř vily. Po celé vnitřní renovaci došlo k poruše vodovodního potrubí, špatnou instalací, a vila byla celá vytopena. Většina prostorů se musela renovovat znovu. Dále bylo provedeno nové zastřešení a obytné podkroví. Z důvodu nedostatečného osvětlení podkroví byla do střešní konstrukce zabudována střešní okna. Také byla vyměněna všechna okna ve vile, jejich členění bylo zachováno. Nově byly provedeny i vstupní dveře. Okna i dveře barevně doplňují celkový vzhled vily.

Po první fázi rekonstrukce se začalo opravovat z vnější strany. Rekonstrukce fasády začala z dvorní stěny směrem k průčelí. Dvorní stěna zůstala hladká bez jakýchkoliv prvků. V celém prvním patře jsou obdélníková okna, která jsou umístěná mezi sloupy iónského řádu. Tato část fasády je velmi členitá. V přízemí jsou vysoká okna se zaklenutím. A hlavním prvkem této fasády je bosáž. Byla jen na bočních stěnách, v průčelí byla dodatečně provedena až při součastné rekonstrukci (v příloze je vyfotografován postup provádění bosáže). V průčelí je pod prostředním oknem v posledním patře malý balkónek, u kterého bylo nově provedeno kovové zábradlí. Nad tímto oknem můžeme vidět rozeklaný segmentový fronton, v němž je umístěn medailon. Fasáda byla rozvržena do tří barev. V prvním patře je provedena imitace červených cihel a okolí je světlé. Celé přízemí je jen světle okrové. Všechny barvy jsou velmi dobře sladěny.

Naposled byla přistavěna vstupní pergola a schodiště. Pergola je podpírána antickými sloupy. Schodišťové zídky a schodiště jsou obloženy žulovými deskami. Tyto desky jsou použity i na celý sokl vily. Zastřešení pergoly je provedeno z měděného plechu.

Celá rekonstrukce byla završena položením dlažebních kostek, které barevně ladí s celkovým provedením vily.

Fotky z rekonstrukce vily

Rekonstrukce schodiště

Dokončení stavebních úprav

Úprava trávníku