Obchodně technické středisko

Probíhá oceňování zakázek, technická příprava, inženýring staveb.

Vlastníme programové vybavení pro zajištění státních zakázek velkých investičních celků zadavatelů Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR, ČEZ a státních i soukromých investorských společností.

Snažíme se o zlepšení prezentace v regionu a jeho investičních příležitostí a v konečném důsledku snížení regionální nezaměstnanosti.

Spolupracujeme na projektech financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České Republiky.

Spolupracovali jsme ne elektro souborech mnoha schválených dokumentací vedení dálnic, obchvatů komunikací, železničních tratí Plzeňským, Karlovarským, Středočeským a Jihočeským krajem. 

Spolupracovali jsme na projektech s podporou programů zahraniční pomoci Evropských společenství v České republice (Phare, ISPA, Saphard a komunitární programy).

Dali jsme si za cíl v oboru naší činnosti projektovat co nejjednodušší a nejkratší cestou. Při vytváření investičních záměrů pomoci zástupcům obcí a měst a vzájemně se provést mnohdy méně srozumitelným a komplikovaným labyrintem programů zahraniční pomoci.