Telekomunikační systémy

Dnes jedno z nejvíce se rozvíjejících odvětví lidského zájmu. Komunikace nadevše. I když jsme daleko, jsme si blízko. Proč? Protože náš svět je protkán telekomunikačními sítěmi skrz naskrz. Bez možnosti zvednout sluchátko a zavolat svému blízkému, či někomu stěžejnímu pro vykonání dalšího pracovního úkonu si už neumíme představit život. A což teprve internet a elektronická pošta! To je hybná páka dnešního světa, tudy se vývoj ubírá – nebo spíš neubírá, ale “sviští”! Staré metalické kabely a sítě už nemají možnost pojmout a přenést ta obrovská data informací a proto je nahrazují sítě a kabely optické. Staré podnikové ústředny už dosluhují a nesplňují dnešní komfort,
který by vám poskytly ústředny nové. Přesvědčte se!

A my patříme k těm, kdo zařídí, aby se vše vyprojektovalo a zrealizovalo dle přání zákazníka a bylo to O.K. !

 • Sítě
 • Ústředny

 

Sítě

kabel3Zadejte nám záměr, nastiňte problém, odevzdáme Vám výsledek! My najdeme, tak jak jsme to dělali až doposud – často a úspěšně, optimální řešení. Navrhneme optimální trasu tak, aby to bylo “dobře” – realizovatelné a cenově optimální! Námi navrženou trasu projednáme se všemi vlastníky pozemků a dotčenými institucemi a na základě jejich vyjádření navrhneme nejlepší řešení, jak dosáhnout vytyčeného cíle. Samozřejmě, že zajistíme vše včetně “územního rozhodnutí”. A k tomu nám “nedopomáhá Bůh”, jak praví obvyklé rčení (i když by se to bez něj těžko obešlo při řešení některých problémů, bez onoho: “Pane Bože…” to nejde), ale tým kvalitních projektantů pracujících s moderní technikou a programovým vybavením a v neposlední řadě stabilní zázemí firmy. Tím to však nekončí. Díky naší sehrané pracovní a montážní četě Vám na Vaše přání můžeme projekt i zrealizovat. Zkušenosti máme s návrhem a realizací kompletních městských sítí, ale i s dálkovými trasami. Na veřejných pozemcích, soukromých, v areálech firem, ale i v železničním tělese či po elektrických stožárech Českých drah nebo ZČE. Kdo je u nás v telekomunikacích kabelový král? Dle našeho soudu je to ČESKÝ TELECOM, a.s.. A i my jsme se na tom spolupodíleli. Naše projekční středisko zpracovalo a dozoruje výstavbu kompletní kabelizace ve městech Mariánské Lázně, Tachov, Stříbro, části Plzně, Bručná, Slovany…atd., rekonstrukci sítě Kladno – Litevská, návrh telefonní sítě pro Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, přípojky mnoha areálů a nově budovaných průmyslových a komerčních oblastí v západních, východních a středních Čechách a mnoho dalších projektů. Jsou i další šlechtici v tomto oboru. Pro nás je představují hlavně investoři v západních Čechách a především v Plzni, kde jsme v minulosti získali zakázky na projektování MISNET městské informační sítě pro Magistrát města Plzně, montáž a pokládku signalizačních kabelů pro světelné křižovatky pro Správu veřejného statku města Plzně, projekt sítě pro patní měřič tepla v plzeňských sídlištích pro Plzeňskou Teplárenskou, a.s., projekt na pokládku optické trasy Chlumčany – Kaznějov pro HOB. Zavěsili jsme na armatury firmy RIBE první optický kabel pro ČD s minimálními náklady na stávající opěry.

Velice zajímavým projektem a realizací byla dálková kabelizace z Domažlic do Pasečnice

SŽT Praha dálková kabelizace z Domažlic do Pasečnice kladená pomocí kolejového kladeče. 5 kilometrů za 5 hodin (pokládka proběhla v jednom výlukovém dni).

kabel1 kabel2 

Ale to nám nestačí! Zopakovali jsme si výkon na trati Plzeň-Žatec a to bylo kilometrů vskutku víc. A nejkratší doba projektu včetně realizace územního rozhodnutí? Rekord máme na území velkých sídelních celků 42 dnů. Dokázali bychom to i dřív, ale někdy se nedaří na úřadech ani v pondělí a ve středu. O víkendu si lížeme rány a vstřebáváme křivdy, to můžeme pracovat jen sami se sebou. Jsou ale i úřady, kam se vracíme rádi a věříme, že “jednou bude líp”.

Ústředny

Dodáváme a instalujeme telefonní ústředny českého výrobce s příjemným uživatelským prostředím od malých typů pro rodinné a bytové domy s možností vazby na vstup do objektu - zvonky a výtah, po větší typy vhodné jako podnikové nebo hotelové ústředny.

ATEUS – Omega

Ateus  omegaATEUS-Omega je moderní komunikační systém, navazuje na řadu ústředen ATEUS - 420 a ATEUS - DELTA, které patřily k nejprodávanějším ústřednám na našem trhu.

Základem ústředny ATEUS – OMEGA je základní deska pro 24 portů nebo 56 portů. K tomuto základnímu modulu se připojují další moduly potřebné pro provoz ústředny (např. zdroj, modul RS232C, displej, hlasový modul, rozšiřující modul atd.). Pro zajištění komunikace s ústřednou je zapotřebí systémový telefon značky ATEUS, který dodáváme společně s ústřednou. Pomocí Vašeho vlastního PC je u tohoto systému možnost detailního zobrazení provozu, přenosu dat a provozování systému Mail602.

Vlastnosti a vybavení systému ATEUS - OMEGA:

 • Modulární konstrukce
 • Maximální zástavba 56 portů
 • Připojení do pevné sítě JTS
 • Připojení do sítě ISDN
 • Přímé připojení do sítě GSM
 • Adaptér pro telefonování přes Internet
 • Omega messaging server – možnost instalace
 • Přehledový displej provozu
 • Omega panel- sledování provozu ústředny
 • Omega program- konfigurační software
 • Modulární rozvodné pole
 • Běžné i systémové telefony
 • Integrovaný systém domovní komunikace