Historie zabezpečovací a sdělovací techniky

Z archivu zabezpečovací a sdělovací techniky
Vývoj v tuzemsku, na západě i na východě od nás se ubíral v podstatě stejným směrem. Jediný problém byl v tom, že to "ubírání se" nebylo zároveň, ale s letitými odstupy. Dokladujeme obrazovými dokumenty z několika pramenů pocházejících jak z tuzemska, tak z obou zmíněných oblastí, jaká zařízení se používala ve které oblasti. Asi není překvapující, že některá zařízení se používají doposud, přestože jejich vrcholová éra probíhala před několika desítkami let. V některých oblastech se používají doposud vcelku běžně, v některých se používají jen výjimečně a spíše jako demonstrace fungujícího zařízení z dob minulých. Smysl pro organizaci, bezpečnost však zůstává v principu stejný. V tomto oboru se stále vyskytují bystré hlavy, které přicházejí s něčím novým.

Podpořili jsme vydání publikace "Zabezpečovací a sdělovací technika tratí západních a jižních Čech", která pojednává o historii sdělovací a zabezpečovací techniky v oblasti jihozápadních Čech. Chceme touto cestou poděkovat iniciátorovi této myšlenky Ing. Jaroslavu Tlapovi, že nás přizval ke vzniku této publikace.

S naší pomocí se tato publikace dostala i do Státní vědecké knihovny ve Smetanových sadech v Plzni. Věříme, že přiblíží čtenářům historii tohoto oboru a jeho nelehké začátky. Touto cestou má šanci dostat se i k případným zájemcům působících v oboru i mimo něj. Poděkování náleží pracovníkům odvětví zabezpečovací a sdělovací techniky, kteří si již užívají odpočinku v důchodu a jejich stále dobrá paměť a případně i osobní archivy pomohly objasnit řadu historických údajů.

Několik výtisků jsme věnovali vědecko-technické knihovně Města Plzně.

Další jiné zajímavosti se dočtete v archívu na stránkách http://archiv.kvalitne.cz/.

Máte-li zájem na odkazech níže najdete zajímavé texty o lokálkách na Plzeňsku a publikaci pana Jaroslava Tlapy s názvem "Zabezpečovací a sdělovací technika tratí západních a jižních Čech".


Čechy

Západ

Východ

Život krátký - praxe dlouhá - umíme i zařízení z dob našich dědů, stále je na mnoha místech funkční.